Profil CADWorx > Intergraph CADWorx Plant Professional

Intergraph CADWorx Plant oferă cea mai completă gamă de instrumente pentru proiectarea eficientă a instalaţiilor industriale, pe suportul unei platforme AutoCAD. CADWorx Plant Professional este ușor de învăţat și a ajutat până acum mii de firme să creeze documentaţia de proiectare mai repede și mai exact.

Caracteristici:

 • Proiectare 3D inteligentă a conductelor
 • Mii de fișiere de date pentru componente și zeci de specificaţii de materiale standard
 • Proiectare bazată pe specificaţii de materiale
 • Facilităţi minime de creare a structurilor metalice și a desenelor
 • Sisteme de suporţi pentru cabluri
 • Izometrii automate cu autoiso
 • Suporţi de conducte cu atribute inteligente
 • Verificarea discontinuităţilor
 • Liste de materiale configurabile
 • Interfaţă CAESAR II bi-direcţională
CADWorx Plant Spec Editor CADWorx Plant AutoCAD CADWorx Plant Material

Proiectare eficientă a instalaţiilor industriale
CADWorx Plant permite crearea rapidă și ușoara a modelelor 3D inteligente de instalaţii industriale. Deoarece modelele CADWorx au suport AutoCAD®, oferă posibilităţi de coordonare și flexibilitate unice.

Specificaţii de conducte
Sunt incluse sute de specificaţii de materiale ce pot fi utilzate imediat, în sistemul metric și imperial, care cuprind peste 60.000 de componente organizate parametric.

Structuri metalice
Sunt incluse faciltăţi minime de modelare a structurilor metalice suficiente pentru cele mai multe modele de instalaţii.

Sisteme de suporţi pentru cabluri și tubulaturi
Sunt de asemenea incluse rutine de modelare a suporţilor pentru cabluri și a tubulaturilor de ventilaţie. Pot fi modelate secţiuni de formă patrată, dreptunghiulară, circulară și ovală, inclusiv secţiunile de tranziţie.

Extragere automată a izometriilor
Se pot produce automat izometrii din planurile de conducte sau bazele de date ale proiectului. CADWorx Plant încorporează un program propriu pentru producerea automată a izometriilor.

Referinţe la baza de date
CADWorx Plant permite utilzatorilor să creeze liste de materiale exacte, în format configurabil utilizând Excel.

Referinţe pentru calculul tensiunilor
CADWorx Plant permite legatura bi-directională cu Intergraph CAESAR II®, programul cel mai raspândit de calcul al tensiunilor în conducte.

Domenii de utilizare
Petrochimie, chimie, energetică, platforme de foraj, industria alimentară, a băuturilor, a berii, farmaceutică, tratarea apei, servicii de amenajări construcţii, navală și arhitectură.

Intergraph CADWorx Plant Professional

Caracteristici suplimentare:

 • Modelare echipamente
 • Modul P&ID
 • ISOGEN
 • Modul suporţi conducte
 • Verificare interferenţe
 • Sincronizare model - P&ID
 • Referinţe în timp real la baza de date
 • CADWorx Design Review
CADWorx Plant Professional

Structuri metalice și echipamente
Există facilităţi puternice și intuitive de modelare a structurilor metalice și a echipamentelor pentru a realiza modele de instalaţii industriale cât mai complete.

Izometrii automate
Se pot extrage automat izometrii din planuri de conducte sau baze de date ale proiectului. În acest scop, CADWorx Plant Professional include ISOGEN®.

Verificarea interferenţelor
CADWorx Plant Professional are integrată detectarea suprapunerilor. Interferenţele pot fi detectate în modelul curent sau în orice fișier referinţă externă. Opţional, interferenţele pot fi raporatate imediat sau oricând se dorește de-a lungul procesului de proiectare.

Referinţe la baze de date
CADWorx Plant Professional permite utilzatorilor să creeze liste de materiale exacte, configurabile în formatul celor mai răspândite baze de date. Referinţele opţionale în timp real din CADWorx Plant Professional la bazele de date asigură informaţii asupra stadiului real al proiectului și reprezintă un sistem important de siguranţă a informaţiilor.

Sincronizare între model și P&ID
Folosit în conjuncţie cu bazele de date în timp real ale proiectului, CADWorx Plant Professional permite verificarea inteligentă a componentelor din model cu desenele P&ID create în CADWorx P&ID Professional.

Posibilităţi de verificare a modelului
CADWorx Design Review permite evaluarea modelului precum și coordonarea proiectelor 3D.

Rezumat:

CADWorx Plant Pro

 • Modelare 2D și 3D a conductelor
 • Izometrii automate și manuale
 • Modelare echipamente de bază 2D și 3D (non-parametric)
 • Liste de materiale complete
 • Mii de fișiere pentru componente și zeci de specificaţii de materiale standard
 • Baze de date sincronizate ale proiectelor
 • Calculul centrului de greutate al conductelor
 • Interfaţă CAESAR II bi-direcţională

CADWorx Plant Interfaces

CADWorx Steel

 • Modelare 3D pentru structuri metalice
 • Editare bare pentru ajustare îmbinări, modificare orientare și dimensiuni
 • Liste de materiale complete
 • Centrul de greutate al structurilor metalice
 • Baza de date de tip static (actualizare manuală)

CADWorx HVAC

 • Modelare automată tubulaturi HVAC
 • Modelare automată suporţi cabluri
 • Editare componente tubulaturi și suporţi cabluri

Baze de date externe în timp real

Acestea permit coordonarea activităţilor de inginerie și proeictare la nivelul proiectului. Pot fi baze de date Microsoft Access, Oracle, SQL Server.

CADWorx Equipment

Modelare parametrică a echipamentelor pentru: vase, schimbătoare de căldură, pompe și altele.

CADWorx Design Review

 • Analiza și verificare proiect
 • Interogare componente model
 • Generare animaţii
 • Detectare vizuală a interferenţelor
 • Instrumente de adnotare pentru urmărirea reviziilor

Licenţă personală ISOGEN

Aplicaţie standard de extragere automată a izometriilor cu posibilităţi de configurare complete. Include toate instrumentele de control al proiectelor și de configurare a izometriilor prin Project Manager (I-Configure).

Fișierele CADWorx extrase în format PCF pot fi direct importate în programul Intergraph SmartPlant Spoolgen.