Profil CADWorx > Intergraph CADWorx P&ID Professional

Intergraph CADWorx P&ID are toate componentele necesare pentru a crea cu uşurinţă scheme de proces bazate pe specificaţii şi care asociază numeroase informaţii.

Produsul are următoarele caracteristici:

Scheme de proces (P&ID) ce includ informaţii
CADWorx P&ID permite crearea rapidă şi uşoară a schemelor de proces care asociază informaţii, fără a fi necesară modificarea simbolurilor existente sau a standardelor firmei.

Scheme de proces bazate pe specificaţii
CADWorx P&ID permite opţional plasarea componentelor P&ID folosind specificaţiile de conducte, mărind astfel acurateţea şi permiţând verificarea cu modelul 3D al instalaţiei.

Simboluri conform standardelor
CADWorx P&ID include o bibliotecă cuprinzătoare de simboluri ce poate fi modificată de utilizator. O interfaţă ce nu necesită programare permite accesul complet la simbolurile şi ansamblurile existente ale firmei adăugându-le funcţionalitate CADWorx deplină.

Domenii de utilizare
Proiectarea instalaţiilor de proces, a legăturilor de conducte, a echipamentelor, în petrochimie, chimie, energetică, platforme de foraj, industria alimentară, a băuturilor, a berii, farmaceutică, tratarea apei, servicii de amenajări construcţii, navală şi arhitectură.

Intergraph CADWorx P&ID Professional

Intergraph CADWorx P&ID Professional are toate componentele necesare pentru a crea scheme de proces care asociază numeroase informaţii. CADWorx P&ID Professional face accesibil potenţialul P&ID punând la dispoziţia tuturor participanţilor la proiect atât schemele de proces, cât şi informaţiile asociate acestora.

 CADWorx P&ID Professional AutoCAD

Caracteristici suplimentare:

Baze de date ale proiectului bi-directionale
CADWorx P&ID Professional permite crearea de baze de date ale proiectului definite de utilizator fără a necesita cunoştinţe speciale despre bazele de date. Bazele de date ale proiectului sunt associate bi-direcţional cu desenele proiectului, asfel că bazele de date şi desenele sunt mereu sincronizate. Integrarea bazelor de date P&ID Professional şi CADWorx Plant Professional facilitează verificările de consistenţă între P&ID şi modelul 3D, şi asigură sincronizarea datelor P&ID cu acelea din modelul 3D la amplasarea componentelor sistemelor de conducte.

Legături la documentele proiectului
CADWorx P&ID Professional permite asocierea oricărui volum de informaţii sau documente la componentele P&ID şi păstrează aceste informaţii în bazele de date ale proiectului pentru prelucrări ulterioare.

Distribuirea desenelor P&ID ale proiectului
CADWorx Internet Publisher permite distribuirea fără efort a desenelor P&ID care astfel pot fi vizualizate cu Windows® Internet Explorer®. Proiectele astfel distribuite permit accesarea informaţiilor şi a oricăror documente asociate oricărui component din baza de date din Internet Explorer®. Proiectele distribuite pot fi găzduite pe Internet, intranet sau local.

Integrarea Plant/P&ID
Sincronizarea P&ID cu modelul 3D Plant şi verificarea informaţiei asociată cu componentele din CADWorx P&ID Professional cu cea din modelul CADWorx Plant Professional asigură sincronizarea deplină între P&ID şi componentele modelului.

Conversia desenelor pre-existente
CADWorx P&ID Professional dispune de rutine puternice care uşurează asocierea desenelor P&ID pre-existente şi a componentelor acestora la bazele de date ale proiectului. Aceasta permite folosirea acestor desene în acelaşi mod cu cele create de la început în CADWorx.

Automatizarea producerii de 'Instrument Loop Diagrams'
CADWorx P&ID Professional foloseşte şabloane definite de către utilizator pentru producerea automată de 'instrument loops diagrams'.

Fişe tehnice asociate cu informaţii
Sunt puse la dispoziţie modulele CADWorx Instrument Datasheet şi CADWorx Equipment Datasheet. Aceste module pot fi folosite independent sau pot prelua informaţii din bazele de date ale unui proiect CADWorx P&ID Professional.